Rzeszów, Pologne

Nauki o polityce i administracji

Langue: polonais études en polonais
Domaines d'études: sociales
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim
Privacy Policy