Doctorat en Europe

pays
ville
groupe de parcours
langue
statut d'université  
Gdynia, Pologne

Droit

Prawo

Langue: polonais études en polonais
Domaines d'études: juridiques
Udział w seminarium doktorskim mogą wziąć osoby posiadające stopień magistra, niezależnie od kierunku ukończonych studiów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych zwalnia z obowiązku odbycia aplikacji przed egzaminem radcowskim, adwokackim lub notarialnym. Doktorzy nauk prawnych są również zwolnieni z egzaminu na aplikację radcowską i adwokackę, jeżeli wykażą, że przez co najmniej 3 lata wykonywali czynności adwokata lub radcy prawnego. Stopień doktora nauk prawnych to również pierwszy krok w kierunku kariery naukowej.
Privacy Policy